Om SSHS

FigurspelVi som driver denna sida har på intet sätt några kopplingar till SSHS, alltså Svenska sällskapet för Historiska spel, utan sidan drivs framförallt med nostalgiska avsikter. SSHS har varit en ideell förening, ansluten till det som kallas för Sverok, alltså Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Målet med föreningen var att verka för att historiskt präglade figurspel skulle få en mer framträdande plats i Sverige. Sällskapet startades i Uppsala 2003 av ett gäng eldsjälar, och 2005 så bildades föreningen formellt och anslöts i samband med detta till Sverok.Tonvikt för sällskapet låg på spel inom DBx-familjen, vilket innefattar spel som exempelvis DBM och DBA. Föreningen stod även ansvarig för den svenska rankingen inom DBx och hade som målsättning att hålla koll på, och sprida information om alla evenemang som var relaterade till DBx.