Sudoku

Ett logikspel, som vid första anblicken ser ut som ett virrvarr av rutor och siffror, kom att bli populärt här i Sverige för ett tiotal år sedan. Sudoku var namnet och många tidningar har ett dagligt sudoku vid sidan av det traditionella korsordet.playing-sudokuEn vanlig missuppfattning är att spelet har sitt ursprung i Japan, men faktum är att varianter har funnits i Frankrike sedan 1890-talet och den moderna versionen uppfanns i USA i slutet av 1970-talet. Namnet har dock sitt ursprung från just Japan, sedan det japanska förlaget Nikoli introducerade spelet i Japan, 1984. Från början hette spelet på japanska, ”siffrorna måste förbli singlar” och kortades ner till, ”ensam siffra” – ”sū doku”.Tankenöten består utav 9 lådor i ett 3 x 3 mönster, som i sin tur består av vardera 9 rutor. Varje ”låda” ska i sin tur bestå utav siffrorna 1 till 9 och varje rad av rutor ska även dessa bestå utav siffrorna 1 till 9, både vågrätt och lodrätt. Ingen siffra får förekomma två gånger i en lodrät eller vågrät rad och inte heller två gånger i samma låda.Varje spel utgår från några givna siffror och utifrån dessa siffrors positioner ska du räkna ut vilka som kommer där näst. Genom att se på vilka siffror som finns i en viss låda och på de siffror som redan finns i de andra lådorna, kan du utesluta vilka som passar. När du inte kan komma längre på detta sättet, får du se över vilka siffror som fungerar på de lodräta och vågräta linjerna. När du fått in siffrorna 1 till 9 i varje låda och på alla rader utan att samma siffra korsar de andra siffrornas väg, är spelet löst.